โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
บทที่ 5 ไวยากรณ์พื้นฐาน

5.1 การใช้รูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม

รูปประโยคในภาษาญี่ปุน มีความเหมือนกับภาษาอื่น ๆ ทั่วไป

อ่านต่อ...

5.2 การใช้คำนิยมสรรพนาม

ในหัวข้อนี้จะเรียนเกี่ยวกับการพูดว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอะไร หรือเป็นของใคร

อ่านต่อ...

5.3 การใช้คำช่วยเบื้องต้น (1-3)

ภาษาญี่ปุ่นมีกลุ่มคำซึ่งไม่มีในภาษาไทย เรียกว่า joshi หรือ คำช่วย ซึ่งมีความสำคัญมาก

อ่านต่อ...

5.3 การใช้คำช่วยเบื้องต้น (4-6)

ในภาษาญี่ปุ่นเมื่อจะเรียนกผู้ฟัง หรือบุรุษที่ 3 จะเติมคำว่า さん เข้าที่ท้ายชื่อสกุล

อ่านต่อ...

5.3 การใช้คำช่วยเบื้องต้น (7-8)

คำช่วย へ ในที่นี้อ่านว่า え (e) เมื่อจะใช้คำกริยาแสดงอาการเคลื่อนย้ายสถานที่ จะใช้คำช่วย へ

อ่านต่อ...