โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี

สาขา Seacon Square

เวลาทำการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี 10.00 - 19.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 -18.00 น. หยุดวันศุกร์

● ลดทันที 200 บาท ! เมื่อสมัครล่วงหน้า 7 วัน ก่อนคอร์สเปิด

● ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท

ราคาที่แจ้งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กพ. 2561 เป็นต้นไป

ค่าเรียนและค่าตำรา แบบกลุ่ม คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น
ภาษาจีน
ระดับต้น
ภาษาญี่ปุ่น
ระดับกลาง
ภาษาจีน
ระดับกลาง
ค่าเล่าเรียน 4,800 บาท 4,800 บาท 5,800 บาท 5,800 บาท
ค่าตำรา 420 บาท 700 บาท 470 บาท 680 บาท
 

ค่าเรียนคอร์สเด็ก ระยะเวลาคอร์สละ 24 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ค่าเล่าเรียน 4,200 บาท 4,200 บาท
ค่าตำรา 100 บาท 420 บาท
 

การเรียนแบบตัวต่อตัว คอร์สละ 20 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์สต่อคน ราคาต่อชั่วโมงต่อคน
กรณีเรียน 1 คน 17,000 บาท 850 บาท
กรณีเรียน 2 คน 11,000 บาท 550 บาท
กรณีเรียน 3 คน  9,000 บาท 450 บาท
กรณีเรียน 4 คน ขึ้นไป  7,000 บาท 350 บาท
 

ค่าเรียน-กรณีสอนนอกสถานที่ คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์ส ราคาต่อชั่วโมง
จำนวนนักเรียน 1-2 คน 36,000 บาท 1,200 บาท
จำนวนนักเรียน 3-10 คน 42,000 บาท 1,400 บาท
จำนวนนักเรียน 11-20 คน 48,000 บาท 1,600 บาท
ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับระยะทาง  
 

วิธีการชำระเงิน:
ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ที่สาขา หรือ โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้

สาขาซีคอนฯ ธ.กรุงเทพ ซีคอนสแควร์ ชื่อบัญชี โรงเรียนสอนภาษาภัฎภร เลขที่ 232-418070-8

หมายเหตุ :

* กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ - สกุล และหลักฐานการโอนเงินทันที

โดยแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-721-8029 หรือส่ง Line มาที่ ID: jccseacon555

เพื่อจะได้ลงทะเบียนจองที่นั่งในชั้นเรียนนั้น ๆ ถ้าไม่แจ้ง ท่านอาจไม่ได้เรียนในรอบวันเวลาที่ต้องการ

** โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ยกเว้น กรณีเดียวคือ เมื่อเปิดห้องใหม่ไม่ได้ภายใน 2 เดือน

สาขาซีคอนฯ โทร. 02-721-8229 / 083-300-3169 Fax: 02-721-8029

  

ปฏิทินวันหยุด 2562

วันที่ เดือน หมายเหตุ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
13-17 เมษายน วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม วันแรงงาน
6 พฤษภาคม วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
28 กรกฎาคม วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
5 ธันวาคม วันพ่อ
27-31 ธันวาคม วันสิ้นปี
 

คำอธิบายรหัสวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา   รหัสวิชา ชื่อวิชา
J1 - J6 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น   HC1 - HC6 ภาษาจีนชั้นต้น
J7 - J12 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง   HC7 - HC11 ภาษาจีนชั้นกลาง
J13 - J19 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   HC12 - HC16 ภาษาจีนชั้นสูง
JK1 - JK5 ภาษาญี่ปุ่นเด็ก   CK1 - CK5 ภาษาจีนเด็ก
      C1 - C5 ภาษาจีนสนทนาเร็ว

รหัสวิชา ชื่อวิชา   รหัสวิชา ชื่อวิชา
JT ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว   HCC ภาษาจีนเพื่อการค้า
 
ซีคอนสแควร์
ญี่ปุ่น
Day Time Level Start-Finish Level Start-Finish Remark
Sat 13.00 - 16.00 J1 16 Nov 19-01 Feb 20 HOT J2 08 Feb-11 Apr 20 คอร์สพื้นฐาน
Sun 14.00 - 17.00 J1 22 Sep-01 Dec 19 J2 08 Dec 19-16 Feb 20 คอร์สพื้นฐาน
Sun 15.30 - 18.30 J1 04 Aug-13 Oct 19 FULL J2 27 Oct 19-05 Jan 20 คอร์สพื้นฐาน
Sun 15.30 - 18.00 J2 06 Oct 19-12 Jan 20 HOT J2 19 Jan-05 Apr 20
Sat 10.00 - 13.00 J2 17 Aug-19 Oct 19 J3 02 Nov 19-11 Jan 20
Sun 09.30 - 12.00 J3 06 Oct 19-12 Jan 20 HOT J4 19 Jan-05 Apr 20
Sat 14.00 - 17.00 J4 14 Sep-16 Nov 19 J5 23 Nov 19-25 Jan 20
Sun 12.00 - 15.00 J5 25 Aug-27 Oct 19 J6 03 Nov 19-12 Jan 20
Sat 10.00 - 13.00 J6 17 Aug-19 Oct 19 J7 26 Oct 19-04 Jan 20
Sun 14.00 - 17.00 J7 03 Nov 19-12 Jan 20 J8 19 Jan-05 Apr 20
Sat 16.00 - 18.30 J7 14 Sep-30 Nov 19 HOT J8 07 Dec 19-22 Feb 20
Sat 10.30 - 13.30 J7 27 Jul-19 Oct 19 J8 26 Oct 19-04 Jan 20
Sat 09.30 - 12.30 J9 14 Sep-16 Nov 19 J10 23 Nov 19-08 Feb 20
Sun 13.00 - 15.30 J10 29 Sep-15 Dec 19 J11 19 Jan-05 Apr 20
Sat 10.30 - 13.30 J10 10 Aug-19 Oct 19 J11 26 Oct 19-04 Jan 20
Sun 14.30 - 16.30 J10 09 Jun-13 Oct 19 J11 20 Oct 19-26 Jan 20
Sat 15.30 - 18.00 J15 24 Aug-09 Nov 19 J16 16 Nov 19-15 Feb 20
Sun 9.00 - 11.30 J15 07 Jul-13 Oct 19 J16 20 Oct 19-12 Jan 20
Sat 15.00 - 18.00 J29 12 Oct-21 Dec 19 J30 04 Jan-14 Mar 20
Sat 16.00 - 18.00 JK11 24 Aug-09 Nov 19 JK12 16 Nov 19-15 Feb 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
จีน
Day Time Level Start-Finish Level Start-Finish Remark
Sat 13.00 - 15.30 HC1 19 Oct 19-11 Jan 20 HOT HC2 18 Jan-11 Apr 20 คอร์สพื้นฐาน
Sun 13.00 - 16.00 HC1 24 Nov 19-02 Feb 20 HC2 09 Feb-12 Apr 20 คอร์สพื้นฐาน
Sat 09.00 - 11.30 HC1 17 Aug-02 Nov 19 FULL HC2 09 Nov 19-08 Feb 20
Sun 10.00 - 13.00 HC2 29 Sep-01 Dec 19 HC3 08 Dec 19-16 Feb 20
Sat 16.00 - 18.30 HC2 24 Aug-09 Nov 19 HC3 16 Nov 19-15 Feb 20
Sun 09.00 - 12.00 HC4 04 Aug-13 Oct 19 HC5 20 Oct-22 Dec 19
Sat 09.00 - 12.00 HC5 05 Oct-30 Nov 19 HOT HC6 07 Dec 19-15 Feb 20
Sun 09.00 - 12.00 HC5 21 Jul-20 Oct 19 HC6 27 Oct 19-05 Jan 20
Sat 10.00 - 13.00 HC6 28 Sep-30 Nov 19 HC7 07 Dec 19-15 Feb 20
Sat 13.00 - 16.00 HC13 31 Aug-02 Nov 19 HC14 09 Nov 19-18 Jan 20
Sun 11.00 - 12.30 CK1 15 Sep 19-05 Jan 20 CK2 12 Jan-26 Apr 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sat 11.30 - 13.00 CK3 03 Aug-16 Nov 19 CK4 23 Nov 19-21 Mar 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 08.00 - 09.30 CK5 14 Jul-03 Nov 19 CK6 10 Nov 19-01 Mar 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sat 16.00 - 17.30 CK10 31 Aug 19-14 Dec 19 CK11 21 Dec 19-18 Apr 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 16.00 - 18.00 CK11 08 Sep-24 Nov 19 CK12 01 Dec 19-22 Mar 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 12.30 - 14.00 CK11 14 Jul-03 Nov 19 CK12 10 Nov 19-01 Mar 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 09.30 - 11.00 CK19 14 Jul-03 Nov 19 CK20 10 Nov 19-01 Mar 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 14.00 - 16.00 CK25 18 Aug-17 Nov 19 CK26 24 Nov 19-08 Mar 20 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี