โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
บทที่ 3 วันและเวลา

3.1 การอ่านชั่วโมง

การบอกเวลา ภาษาญี่ปุ่นจะบอกเวลาโดยเติม じ (ji) ข้างท้าย ซึ่งแปลว่า

อ่านต่อ...

3.2 การอ่านนาที

คำว่า นาที ตรงกับ ふん (fun) ในภาษาญี่ปุ่น แต่คำ ๆ นี้ในบางครั้ง

อ่านต่อ...

3.3 การอ่านวันที่

วันที่ ตามปกติจะอ่านว่า nichi ซึ่งจะนำมาต่อท้ายตัวเลขจะได้เป็นวันที่

อ่านต่อ...

3.4 การอ่านวันในสัปดาห์

การเรียนวันในรอบสัปดาห์นั้น ให้เติมชื่อของแต่ละวัน เช่น にち- (nichi-),

อ่านต่อ...

3.5 การอ่านเดือน

คำว่า เดือน ในภาษาญี่ปุ่น ออกเสียงได้ 3 อย่างคือ つき (tsuki), がつ

อ่านต่อ...