โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
Chompoo Story - Chapter 19 : เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรค่ะ