โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
บทที่ 4 คำศัพท์พื้นฐาน

4.1 ครอบครัว

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว

อ่านต่อ...

4.2 ประเทศ

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศ

อ่านต่อ...

4.3 ยานพาหนะ

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะ

อ่านต่อ...

4.4 คำกริยา

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำกริยา

อ่านต่อ...

4.5 คำคุณศัพท์

เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์

อ่านต่อ...

4.6 สี

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสี

อ่านต่อ...