โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
บทที่ 2 จำนวนนับ

2.1 การนับตัวเลข

สนุกกับการเรียนรู้การนับตัวเลขจำนวนต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม

อ่านต่อ...

2.2 การนับคน

การนับคน จะคล้าย ๆ กับการนับตัวเลข แต่ต่างกันตรงที่

อ่านต่อ...

2.3 การนับสิ่งของ

เราจะใช้คำว่า "つ" (tsu) นับสิ่งที่มีลักษณะไม่แจ้งชัด หรือสิ่งของต่าง ๆ

อ่านต่อ...