โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
บทที่ 1 รูปแบบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

1.1 Hiragana

Hiragana ひらがな) เป็นตัวอักษรที่ญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นเอง จะใช้เขียนคำศัพท์ทั่วไป โดยมีทั้งหมด 46 ตัว

อ่านต่อ...

1.2 Katakana

Katakana (かたかな) คืออักษรภาษาญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นเอง ซึ่งจะต่างจากตัวอักษร Hiragana ตรงที่

อ่านต่อ...

1.3 การนำพยัญชนะมาผสมกับสระพื้นฐาน maro, ten-ten

ตัว maru, ten-ten จะทำให้เสียงของพยัญชนะเปลี่ยนไป

อ่านต่อ...

1.4 การนำพยัญชนะมาผสมกับตัวอักษร ya, yu, yo

การนำพยัญชนะมาผสมกับตัวอักษร ya, yu, yo จะทำให้เกิดเสียงควบ

อ่านต่อ...