3.1 ชั่วโมง
 
           การบอกเวลา ภาษาญี่ปุ่นจะบอกเวลาโดยเติม (ji) ข้างท้าย ซึ่งแปลว่า โมง และเมื่อต้องการจะบอกให้ขัดเจนว่าเป็นตอนเช้าหรือ ตอนบ่าย ก็ให้เติมคำว่า ごぜん (gozen) แปลว่า ก่อนเที่ยง ごご(gogo) หลังเที่ยง เข้าข้างหน้าเวลา ยกตัวอย่างเช่น
ごぜん はちじ (gozen hachiji) แปดโมงเช้า
 
*** วิธีการเรียน กดปุ่มพร้อมฟังเสียงอ่าน
 
 いちじ
ichi-ji
1 โมงにじ
ni-ji
2 โมงさんじ
san-ji
3 โมงよじ
yo-ji
4 โมงごじ
go-ji
5 โมงろくじ
roku-ji
6 โมงしちじ
shichi-ji
7 โมง
はちじ
hachi-ji
8 โมงくじ
ku-ji
9 โมงじゅうじ
juu-ji
10 โมงじゅういちじ
juuichi-ji
11 โมงじゅうにじ
juuni-ji
12 โมง
 

ถ้าเป็นคำถามคือ

     「いま」 なんじですか。
     (ima) nanji desuka?
     (ขณะนี้) เป็นเวลากี่โมง

 

 

Home | About Us | Subject | Time Table | High Light News | Comment | Contact Us
JCC Japanese - Chinese Language School.
Ploenchit Branch : 5th Floor,496-502,Amarin Plaza, Ploenchit Rd., Bkk 10330. Tel: 0-2252-8862
Srinakarin Branch : 3079, 3rd Floor, Seacon Square(Lotus Side) Srinakarin Rd., Bkk 10250. Tel: 0-2721-8229
Email: jcc.school@yahoo.com